Stanowisko Konsultanta w sprawie implantów PIP i ROFIL Medro

W oparciu o badania francuskich władz sanitarnych - dotyczące implantów PIP, oraz holenderskich - odnośnie protez ROFIL Medro, a także biorąc pod uwagę stanowisko międzynarodowych towarzystw chirurgii plastycznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej zaleca pacjentom, którym wszczepiono wspomniane implanty, ażeby celem konsultacji skontaktowali się z klinikami, gdzie byli poddani zabiegom operacyjnym.

Ustalono, że protezy wyprodukowane przez francuską firmę Poly Implant Prothèse (PIP) oraz M-Implants, wyprodukowane przez holenderską firmę ROFIL Medro, mogą być wypełnione materiałem, który nie ma atestów medycznych.

Dotychczasowe badania nie potwierdziły toksyczności stosowanego silikonu, ani też nie udowodniono wpływu na częstość występowania nowotworów piersi. Jednak ze względu na zawartość materiału nie mającego medycznych atestów rekomenduje się usunięcie tych protez.

W przypadku, gdyby pacjent nie zdecydował się na usunięcie lub ich wymianę, zaleca się nadzorowaną przez lekarza staranną kontrolę, polegającą na wykonywaniu badania ultrasonograficznego (USG) co 6 miesięcy, a raz w roku rezonansu magnetycznego (MRI).

Gdy nastąpi pęknięcie powłoki implantu z towarzyszącymi objawami zapalnymi, lub bezobjawowe, należy niezwłocznie przeprowadzić zabieg usunięcia protez.

Na podstawie danych uzyskanych od dystrybutora szacuje się, że w Polsce wszczepiono ok. 340 par implantów piersiowych firmy PIP, ale faktyczna liczba pacjentów z tymi protezami jest niewątpliwie wyższa, gdyż były szeroko stosowane w krajach ościennych.